fbpx skip to Main Content
หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

เปลี่ยนลุคหนุ่มหน้ากลม เป็นหนุ่มหน้าคม

ปัญหาหน้าบาน บางทีก็ไม่ได้มีแต่สาวๆ ที่มีปัญหามากวนใจ หนุ่มๆห็อยากจะมีโครงหน้าทีเรียวชัดเจน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า คงไม่มีใครอยากจะหน้ากลมกันหรอก ใช่ไหมคะ

ปัญหาลดไขมันแก้มกลม กล้ามเนื้อกรามใหญ่ จนใบหน้าดูกลม ดูไม่เรียว

รีวิว ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม 

หน้ากลมยิ้มแล้วแก้มเยอะ

หน้ากลมยิ้มแล้วแก้มเยอะ

หน้ากลมยิ้มแล้วแก้มเยอะ

หน้ากลมยิ้มแล้วแก้มเยอะ

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ก่อนตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

ผลการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

 

หลังจากผ่าตัดไขมันกระพุ้แก้มและ RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

หลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและผ่าตัด RF ลดกล้ามเนื้อกราม

Back To Top