fbpx skip to Main Content
Before - After ผ่าตัดลดเหนียงยกกระชับคอ

ผ่าตัดลดเหนียงยกกระชับคอ

 Short scar face lift

เทคนิคการผ่าตัดโดยใช้เฉพาะยาชาเฉพาะที่

เหมาะสำหรับคนไข้ท่านที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป

มีปัญหา มีไขมันบริเวณเหนียงสะสมและผิวหนังบริเวณเหนียงลำคอหย่อนคล้อยมาก

สาเหตุที่ในรายของคนไข้สูงอายุเราจะไม่แนะนำให้ดูดไขมันเหนียงเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในรายของคนไข้ที่มีอายุน้อยหลังดูดไขมัน ผิวหนังจะกลับมาตึงกระชับได้ดีกว่าในรายที่มีอายุมาก การดูดไขมันเหนียงเพียงอย่างเดียวในคนไข้สูงอายุหลังดูดไขมันลดเหนียงไปผิวหนังอาจไม่ตึงกระชับเท่าที่ควร เนื่องจากผิวหนังส่วนเกินที่หย่อนคล้อยเยอะ และความไม่กระชับของกล้ามเนื้อ

เทคนิคการผ่าตัดลดเหนียงยกกระชับคอ ขั้นตอน จะมีการทายาชาและฉีดยาชาเฉพาะที่

ทำการดูดไขมันบริเวณเหนียงและกรอบหน้า เปิดแผล 1 จุด ขนาด 3 มิลลิเมตร ใต้คาง แผลจะซ้อนอยู่ใต้คาง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าไม่เงยหน้าขึ้น

หลังจากดูดไขมันเสร็จ จำทำการเปิดแผลบริเวณรอยพับบริเวณติ่งหูด้านหน้าและอ้อมไปบริเวณติ่งหูด้านหลัง

ขั้นตอนเทคนิคเย็บกระชับกล้ามเนื้อบริเวณช่วงแก้มด้านล่าง

ทำการผ่าตัดผิวหนังส่วนเกินออกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวหน้าดูหย่อนคล้อย

ทำการเย็บปิดแผล

ขั้นตอนการผ่าตัดทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง คนไข้สามารถเดินทางไปกลับท่านเดียวได้

ระยะเวลาพักฟื้น 1 สัปดาห์ นัดตัดไหมหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์

หลังผ่าตัด  1 สัปดาห์สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ผลของการผ่าตัด เริ่มเข้าที่ 1 เดือน และเห็นผลดีที่สุด 3 เดือนหลังผ่าตัด

Back To Top