fbpx skip to Main Content
Before - After ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม (Buccal fat pad extraction)

ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม(Buccal fat pad extraction)ช่วยลดขนาดแก้มโดยการนำไขมันบริเวณแก้มออก เพื่อปรับรูปหน้า ทำให้ใบหน้าเรียวเล็กลง

Back To Top