fbpx skip to Main Content
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

แก้ปัญหาหน้าอ้วน ด้วยการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

แก้ปัญหาหน้าอ้วน ด้วยการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

รูปก่อนลดแก้มให้เล็กลง ด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันลดแก้ม - ก่อนทำ

ตัดไขมันลดแก้ม – ก่อนทำ

เมื่อผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ครบ 3 เดือนหลังทำ 

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม - หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม – หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม - หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม – หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม - หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม – หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม - หลังทำครบ 3 เดือน

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม – หลังทำครบ 3 เดือน

 

Back To Top