fbpx skip to Main Content
เสริมจมูก

เสริมจมูก สโลป ปลายพุ่ง ซิลิโคนอเมริกาMANTIS

เสริมจมูกซิลิโคนอเมริกา MANTIS

 

รีวิวเสริมจมูก โดยใช้ซิลิโคนทรง MANTIS USA  โดยคุณหมอเหลาซิลิโคนเพิ่ม เพื่อให้รูปทรงเหมาะสมและตรงกับความต้องการของคนไข้

รูปก่อนเสริมจมูก 

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

 

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

หลังเสริมจมูกเสร็จทันที

 

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 1 

วันที่ 1 หลังเสริมจมูก นอนหมอนสูง ประคบเย็นทั้งวันค่ะ อาการบวมจะได้ไม่เยอะค่ะ

หลังเสริมจมูกวันที่ 1 คุณหมอใส่เฝือกไว้ให้ค่ะ

หลังเสริมจมูกวันที่ 1 คุณหมอใส่เฝือกไว้ให้ค่ะ

หลังเสริมจมูกวันที่ 1 คุณหมอใส่เฝือกไว้ให้ค่ะ

หลังเสริมจมูกวันที่ 1 คุณหมอใส่เฝือกไว้ให้ค่ะ

หลังเสริมจมูกวันที่ 1 คุณหมอใส่เฝือกไว้ให้ค่ะ

หลังเสริมจมูกวันที่ 1 คุณหมอใส่เฝือกไว้ให้ค่ะ

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 2

วันนี้ตื่นมาตาจะบวมๆ โดยรวมบวมขึ้นกว่าเมื่อวานนี้

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

หลังเสริมจมูกวันที่ 2

ช่วงเย็น อยากล้างหน้ามาก เลยโทรไปถามคลินิกขอแกะเฝือกออกก่อนเพื่อล้างหน้า

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

วันที่ หลังเสริมจมูก ตอนแกะเฝือกออก

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 3

วันนี้อาการบวมช่วงตา เริ่มลดน้อยลงแล้ว

วันที่ 3 หลังเสริมจมูก

วันที่ 3 หลังเสริมจมูก

วันที่ 3 หลังเสริมจมูก

วันที่ 3 หลังเสริมจมูก

วันที่ 3 หลังเสริมจมูก

วันที่ 3 หลังเสริมจมูก

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 4

วันที่ 4 หลังเสริมจมูก

วันที่ 4 หลังเสริมจมูก

วันที่ 4 หลังเสริมจมูก

วันที่ 4 หลังเสริมจมูก

วันที่ 4 หลังเสริมจมูก

วันที่ 4 หลังเสริมจมูก

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกวันที่ 5

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูก วันที่ 6

หลังเสริมจมูกซิลิโคน MANTIS USA วันที่ 8

เสริมจมูก ครบ 8 วัน

เสริมจมูก ครบ 8 วัน

เสริมจมูก ครบ 8 วัน

เสริมจมูก ครบ 8 วัน

เสริมจมูก ครบ 8 วัน

เสริมจมูก ครบ 8 วัน

Back To Top