fbpx skip to Main Content
เสริมจมูก ก่อน – หลังทำ

เสริมจมูกผู้ชาย โด่งเป็นธรรมชาติ

เสริมจมูกผู้ชาย โด่งเป็นธรรมชาติ

ก่อนทำจมูก

ก่อนทำจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

ก่อนเสริมจมูก

เสริมจมูก -ก่อนทำ

เสริมจมูก -ก่อนทำ

เสริมจมูก -ก่อนทำ

เสริมจมูก -ก่อนทำ

ก่อนทำจมูก

ก่อนทำจมูก

เสริมจมูก -ก่อนทำ

เสริมจมูก -ก่อนทำ

เสริมจมูกด้วยซิลิโคน Mantis USA ซิลิโคนเสริมจมูกอเมริกา เกรดพรีเมี่ยม คุณหมอมีการเหลาซิลิโคนปรับแต่งรูปทรงให้เข้ากับจมูกเดิมมากยิ่งขึ้น

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

การผ่าตัด เสริมจมูก ด้วยซิลิโคน 

การผ่าตัดเสริมจมูก ใช้ยาชาในการผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง

หลังผ่าตัดเสร็จ คุณหมอจะทำการฟิคเฝือกบริเวณจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้เราเผลอไปโดนจมูกในช่วง 1 สัปดาห์แรกหลังทำ

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

เสริมจมูก - หลังทำทันที

เสริมจมูก – หลังทำทันที

 ใส่เฝือกลักษณะนี้ 1 สัปดาห์ จนกว่าคุณหมอจะนัดมาตัดไหมที่คลินิก หากเป็นไปได้แนะนำใส่เฝือกไว้ไม่ต้องถอดออกเลย ให้คุณหมอมาถอดออกให้

แต่ถ้าหากใครมีปัญหาหน้ามันมาก จนปาสเตอร์ที่ติดไว้หลุด สามารถแกะออก เช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือ แล้วใช้ปาสเตอร์ใหม่ติดเฝือกให้เข้าที่ดังเดิมได้

การดูแลแผลในช่วงหลังทำจมูก ใช้คัตเติ้ลบัตชุบน้ำเกลือเช็ดเบาๆบริเวณแผลเช้า-เย็น เพื่อให้แผลสะอาด ทายา และทานยาตามที่คลินิกจ่ายให้

ประคบเย็นในช่วง 2 วันแรกหลังทำ หลังจากนั้นประคบอุ่นตั้งต่วันที่ 3 เป็นต้นไป

หลังจากตัดไหมเรียบร้อย เฝือกให้ใส่นอนเป็นเวลา 1 เดือน ยังแนะนำนอนหน้าตรงตลอดระยะเวลา 1 เดือน

ข้อควรระวังหลังเสริมจมูก ควรระมัดระวังการโดนกระทยกระแทกหลังเสริมจมูก

หลังเสริมจมูก ครบ 1 เดือน

เสริมจมูก ก่อน - หลังทำ

เสริมจมูก ก่อน – หลังทำ

เสริมจมูก ก่อน - หลังทำ

เสริมจมูก ก่อน – หลังทำ

เสริมจมูก ก่อน-หลังทำ

เสริมจมูก ก่อน-หลังทำ

เสริมจมูก หลังทำ

เสริมจมูก หลังทำ

เสริมจมูก หลังทำ

เสริมจมูก หลังทำ

เสริมจมูก หลังทำ

เสริมจมูก หลังทำ

 

Back To Top