fbpx skip to Main Content
ฉีดไขมันหน้าอิ่มสวย

หน้าผากสวย แก้มอิ่ม ด้วยไขมันตัวเอง

หน้าผากสวย แก้มอิ่ม ด้วยไขมันตัวเอง

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและฉีดไขมันโหนกแก้ม

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและฉีดไขมันโหนกแก้ม

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและฉีดไขมันโหนกแก้ม

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและฉีดไขมันโหนกแก้ม

ปัญหาของคุณส้มโอ กับการแก้ปัญหาด้วยการฉีดไขมันเติมใบหน้า

คุณส้มโอกับการแก้ปัญหา ฉีดไขมันตัวเอง โดยนำไขมันจากส่วนบริเวณต้นขา มาแก้ปัญหาหน้าผากแบนและช่วงโหนกแก้ม

บริเวณโหนกแก้มของคุณส้มโอ จะมีเป็นรอยร่องเส้นลึกเวลายิ้ม  ทำให้หน้าดูอ่อนล้า ดูโทรม แลดูมีอายุ

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและร่องลึกบนโหนกแก้ม

หลังฉีดไขมันตัวเอง เติมหน้าผากและขมับ

ขั้นตอนการทำใช้ยาชาในการทำ ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง การนำไขมันส่วนเกินจากบริเวณต้นขาเพื่อนำมาคัดแยก จัดเตรียมเฉพาะไขมันที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาเติมบริเวณใบหน้าในส่วนที่ขาดวอลุ่ม ให้ดูดีสมส่วนมากขึ้น

ขนาดแผลบริเวณใบหน้า

ขนาดเท่ากับเข็มเล็กๆ มีการเย็บปิดแผลเพื่อที่คนไข้สามารถดูแลทำความสะอาดแผลได้ง่ายขึ้นในช่วงหลังทำ

ขนาดแผลประมาณ 3 มิล บริเวณที่ดูดไขมันออกมา หลังทำมีการเย็บไหมปิดแผลเพื่อป้องกันการเกิแผลเป็น

หลักการเติมไขมันของคุณหมอแบงค์ นายแพทย์ ทสพล แซ่เฮ้ง ที่เฮอร์สคลินิก

นายแพทย์ ทศพล แซ่เฮ้ง คุณหมอแบงค์

นายแพทย์ ทศพล แซ่เฮ้ง คุณหมอแบงค์

วิธีการดูแลหลังฉีดไขมันเติมหน้า

วิธีการดูแลหลังฉีดไขมันเติมหน้า

วิธีการดูแลหลังฉีดไขมันเติมหน้า

วิธีการดูแลหลังฉีดไขมันเติมหน้า

เน้นการเติมไขมันในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่เติมในปริมาณที่มากจนดูมากเกินไป

ถึงแม้หลายๆคนจะทราบว่าการเติมไขมันไปในแต่ละครั้ง ไขมันบางส่วนที่เติมเข้าไปจะสลายไป มากน้อยขึ้นอยู่กับการตอบรับร่างกายแต่ละท่าน

แต่นอกจากนั้นการที่คุณหมอแบงค์เลือกเติมไขมันแต่พอดี เนื่องจาก

     การเติมไขมันในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปมีโอกาสสูงที่ไขมันที่เติมเข้าไปจะอยู่กับร่างกายคนไข้ได้มากกว่า กล่าวคือขั้นตอนการผลูกถ่ายไขมันมีเปอร์เช็นต์ติดมากกว่า เนื่องจากไขมันที่ไม่มากจนอัดแน่นเกินไปจะสามารถทำให้เลือดในร่างกายเราหล่อเลี้ยงได้ทั่วถึง ก็จะสามารถอยู่กับเราได้ แต่ถ้าเติมไขมันมากเกินไป ไขมันส่วนที่โดนบีบอัดแน่นในบริเวณที่เราฉีดไขมันเติม และไม่ได้รับสารอาหารในร่างกายหล่อเลี้ยง ก๋็จะสลายไป

     อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรเติมไขมันจนดูโหนกนูนมากจนเกินไปในแต่ละครั้ง เพราะหากไขมันที่เราเติมเข้าไป เกิดการผลูกถ่ายตอบรับได้ดีต่อร่างกายจนปริมาณไขมันในส่วนที่สลายมีน้อยมาก ความนูนที่เราเติมเข้าไปของไขมันก็จะอยู่บนใบหน้าเราตลอด ไม่สามารถแก้ไขได้

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและเติมไขมันบริเวณโหนกแก้ม

ฉีดไขมันหน้าอิ่มสวย

ฉีดไขมันหน้าอิ่มสวย

Back To Top