fbpx skip to Main Content
ฉีดไขมันเติมใหน้า

ศัลยกรรมเสริมคาง

ศัลยกรรมเสริมคาง

รีวิว ศัลยกรรมเสริมคาง ขูดฟิลเลอร์ เย็บกระชับแก้คางบุ๋ม เสริมคางยึดสกรูไทเทเนียม

ก่อนฉีดฟิลเลอร์คาง มีปัญหาคางตัด คางสั้น มีรอยหยักบุ๋ม

ก่อนเสริมคาง คางตัดคางบุ๋ม

ก่อนเสริมคาง คางตัดคางบุ๋ม

 ก่อนเสริม คางตัดคางบุ๋ม

ก่อนเสริมคาง คางตัดคางบุ๋ม

หลังขูดฟิลเลอร์คางออก จะเห็นว่าปัญหาคางมีรอยหยักบุ่ม

หลังแก้ฟิลเลอร์ออก คางบุ๋ม คางเป็นรอยหยัก

หลังแก้ฟิลเลอร์ออก คางบุ๋ม คางเป็นรอยหยัก

หลังแก้ฟิลเลอร์ออก คางบุ๋ม คางเป็นรอยหยัก

หลังแก้ฟิลเลอร์ออก คางบุ๋ม คางเป็นรอยหยัก

คุณหมอเย็บกระชับกล้ามเนื้อตรงคางให้เค้ารูปค่ะ ทำให้ลดรอยหยัก บริเวณคางลงได้ค่ะ

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

หลังขูดฟิลเลอร์คางออก และเย็บกระชับกล้ามเนื้อคาง 1 สัปดาห์

หลังขูดฟิลเลอร์เย็บกระชับกล้ามเนื้อคาง 3 เดือน วันนี้มาเสริมคาง ใช้เทคนิคยึดสกรูไทเทเนียม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

เย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้คางบุ๋ม

ต่อมาเป็นรูปอาการหลังเสริมคางยึดสกรูเพิ่ม หลังจากขูดฟิลเลอร์ออกและเย็บกระชับกล้ามเนื้อไป

หลังเสริมคาง 1 วัน

หลังเสริมคาง 1 วัน

หลังเสริมคางวันที่ 2

หลังเสริมคางวันที่ 2

หลังเสริมคาง 3 วัน

หลังเสริมคาง วันที่3

หลังเสริมคาง วันที่3

หลังเสริมคาง วันที่ 4

หลังเสริมคาง วันที่ 4

หลังเสริมคางวันที่ 5

หลังเสริมคาง วันที่ 5

หลังเสริมคาง วันที่ 5

หลังเสริมคาง วันที่ 5

หลังเสริมคาง วันที่ 5

หลังเสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

เสริมคาง ครบ 1 สัปดาห์

 

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

หลังแก้ฟิลเลอร์ เสริมคาง เทคนิคล็อคสกรูครบ 3 เดือน

 

รับชมวีดีโอศัลยกรรมเสริมคาง 

อ่านรีวิวศัลยกรรมเสริมคาง 

Back To Top