fbpx skip to Main Content
ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

รีวิวฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

รีวิวฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ 

ปรับหน้าผากให้นูนสวย เติมขมับตอบ เพิ่มความหวานให้ใบหน้า 

ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

ก่อนฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

หลังฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ

อาการหลังฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 2

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 3

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 3

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 3

ฉีดไขมันตัวเอง เติมหน้าผากและขมับ วันที่ 4

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 4

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 4

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 5

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมัน วันที่ 6 หลังทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 6

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 6

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 6

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 6

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 6

ฉีดไขมันเติมหน้าผากและขมับ วันที่ 6

 

Back To Top