fbpx skip to Main Content
ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ปรับรูปหน้าสาวหน้ากลมเป็นสาวหน้าเรียว

ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

 

ก่อนทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนทำ เป็นสาวหน้ากลม อยากหน้าเรียวเล็ก

เลือกวิธีช่วยให้หน้าเรียวด้วยการตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

 

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

Back To Top