fbpx skip to Main Content
6a739c14 3576 4af8 B294 Fd71ee831498

ทำหน้าเรียว ด้วยการตัดไขมันแก้ม

ทำหน้าเรียว ด้วยการตัดไขมันแก้ม

ทำหน้าเรียว ผิวกระชับ กับศัลยกรรมหน้าเรียว ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม  

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังตัดแก้ม ทำหน้าเรียว ครบ 4 เดือน  ผลที่ได้รับหลังผ่าตัด ใบหน้าเรียวขึ้น ผิวช่วงแก้มดูกระชับขึ้นค่ะ ใบหน้าดูเรียว

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำ ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 

Back To Top