fbpx skip to Main Content
ตัดไขมันกระพุ้งแก้มพร้อมเสริมคาง

ตัดไขมันแก้มพร้อมเสริมคาง ปรับรูปหน้า

ลดช่วงแก้ม แก้มยุ้ย แก้มป่อง ให้แก้มดูเล็กลง แต่คางสั้น คางถอยเกินไปจนทำให้ดูหน้าไม่เรียว

เลยตัดสินใจปรับรูปหน้า ด้วยการตัดไขมันกระพุ้งแก้มพร้อมเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

ก่อนปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังจากตัดสินใจปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มพร้อมเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

หลังปรับรูปหน้าด้วยการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มและเสริมคาง

Back To Top