skip to Main Content
ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันลดเหนียงและดูดไขมันกรอบหน้า

ดูดไขมันลดเหนียงและดูดไขมันกรอบหน้า

วิธีลดไขมันที่สะสมบริเวณเหนียงใต้คาง เหมาะสำหรับท่านที่มีเหนียงหย่อน เนื่องจากไขมันสะสมอยู่บริเวณดังกล่าวค่อนข้างมาก วิธีการดูดไขมันจะเป็นการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการดูดไขมันออกมา โดยการใช้ยาชาเฉพาะที่

เปิดแผลเพียง 1 จุด เพื่อลดโอกาสการเกิดแผลเป็น ขนาดแผลเล็กเพียง 3 มิลลิเมตร หลังทำเย็บแผล สามารถตัดไหมได้หลังทำ 1 สัปดาห์

บริเวณที่ดูดไขมันเหนียง

บริเวณที่ดูดไขมันเหนียง

การเตรียมตัวก่อนดูดไขมันเหนียงและดูดไขมันกรอบหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการนัดผ่าตัดเตรียมเอกสารดังกล่าว

สำหรับท่านที่ต้องการนัดผ่าตัดเตรียมเอกสารดังกล่าว

การเตรียมตัวก่อนดูดไขมันเหนียง

การเตรียมตัวก่อนดูดไขมันเหนียง

การดูแลตนเองหลังดูดไขมันเหนียง

การดูแลตนเองหลังดูดไขมันเหนียง

อาการหลังดูดไขมันเหนียง

จะมีอาการรู้สึกตึงบริเวณโดยรอบเหนียง หลังดูดไขมันช่วง 7-10 วันแรก อาจมีรอยช้ำบริเวณเหนียงได้

ลักษณะอาการบวม ผิวบริเวณเหนียงจะมีลักษณะเป็นก้อนไต บริเวณเหนียงประมาณ 1-3 เดือนแรกหลังทำ

การดูแลหลังดูดไขมันเหนียง

ประคบเย็น 2 วันแรกหลังทำ วันที่ 3 เป็นต้นไป สามารถประคบอุ่นได้ต่อเนื่องทุกวัน หากไม่มีเวลา สามารถประคบอุ่นก่อนนอน วันละ 15 นาที

บริเวณผิวหนังบริเวณเหนียง ด้วยการเงยหน้าสูง จนรู้สึกเหนียงใต้คางตึง ค้างไว้ นับ 1-10 ช้าๆ วันหนึ่งทำครบ 10 ครั้ง

รัดผ้ารัดหน้า วันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่หลังทำจนครบ 3 เดือน

รีวิวก่อน – หลัง ดูดไขมันเหนียงและดูดไขมันกรอบหน้า 
หลังทำทันทีและหลังทำครบ 6 เดือน

หลังทำทันทีและหลังทำครบ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

ดูดไขมันเหนียง หลังทำ 6 เดือน

Back To Top