fbpx skip to Main Content
ฉีดไขมันเติมใต้ตา ร่องแก้มและริมฝีปากบน

ฉีดไขมันเติมใต้ตา ร่องแก้มและริมฝีปากบน

ฉีดไขมันเติมใต้ตา ร่องแก้มและริมฝีปากบน

ก่อนทำ ฉีดไขมันเติมใต้ตาแก้ปัญหาใต้ตาลึก  ร่องแก้มเป็นร่องและเติมเต็มริมฝีปากบนที่บางเกินไป 

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก ก่อนทำ

หลังทำ ฉีดไขมันเติมใต้ตาแก้ปัญหาใต้ตาลึก  ร่องแก้มเป็นร่องและเติมเต็มริมฝีปากบนที่บางเกินไป

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก หลังทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก หลังทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก หลังทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก หลังทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก หลังทำ

ฉีดไขมันเติมหน้าเด็ก หลังทำ

ฉีดไขมันเติมใต้ตา ร่องแก้มและริมฝีปากบน

ฉีดไขมันเติมใต้ตา ร่องแก้มและริมฝีปากบน

Back To Top